2010 års tema - the phantom of the opera

Bilder från 2010

Här är en blandning av bilder från Wisbymaskeraden 2010. Många bilder handlar om vårt Skräckkabinett. Av något skäl har vi färre bilder från festen...

Klicka på en bild - sen kan du vandra framåt och bakåt med pil-knapparna om du vill.

Klicka här om du vill se video från Wisbymaskeraden!