2011 års tema - Pirates of the Caribbean

Bilder från 2011

Palten - i en bejublad rocklåt under Wisbymaskeraden 2011

 

Här är 300 bilder från Wisbymaskeraden 2011. Fotograf Carolina Bosdotri.

Klicka på en bild - sen kan du vandra framåt och bakåt med pil-knapparna om du vill.­