Wisbymaskeraden 2014 – 10-12 oktober 2014
ÅRETS TEMA - GOES HOLLYWOOD - DANCING DIRTY

Bilder från 2013

Simon Almers - magiker -  Wisbymaskeraden 2013

Här är ca 130 bilder från Wisbymaskeraden 2013. Fotograf Carolina Bosdotri.

Klicka på en bild - sen kan du vandra framåt och bakåt med pil-knapparna om du vill.­